poznejte

Ostrov Cres

Na Cresu bez stresu

Dlouhlý a úzký ostrov Cres (dlouhý 65 km, široký pouze 2-12 km) je spolu s ostrovem Krk největším ostrovem Jadranu (jejich rozloha je víceméně identická - Cres má rozlohu 405.70 km2, ostrov Krk 405.22 km2). Cres je řídce osídlený ostrov s nedotčenou divokou přírodou s hustými porosty původního lesa. Cres původně tvořil jeden celek se sousedním ostrovem Lošinj, nyní je odděluje 11 metrů široký umělý průplav.

Historie ostrova Cres

Osidlování ostrova Cres by se dalo přirovnat k jistému střídání generací. Během několika staletí se tu vystřídaly různé národy a zanechaly zde svůj odkaz. I přestože se první zmínky o ostrově tradují již od neolitu, prvními, kdo ostrov osídlil, byli Illyřané. Tento národ po sobě zanechal několik opevněných osad, které sloužily jako útočiště. Poté se o své slovo přihlásili Řekové a Římané, kteří na ostrově postavili mohutná opevněná města, jejichž zbytky hradeb se dodnes dochovaly.

Největšího rozkvětu však město čelilo po nástupu Benátčanů, kteří dbali především na výstavbu světských staveb a honosných sídel. Po jejich pádu se osud ostrova dostal do spárů rakousko-uherské nadvlády, Itálie, Jugoslávie a poté připadl Chorvatům, kterým náleží dodnes. Ostrov tak zažil klasickou situaci, kdy si národy předávají etapový kolík stejně, jako v ostatních přímořských částí Chorvatska.

CO DĚLAT A VIDĚT?

Památky na ostrově Cres

Vzhledem i k velikosti ostrova se Cres může chlubit bohatou a nápaditou historií, která po svém počinu zanechala na místě několik památek. A byly to především kostely, kterých je na území ostrova nespočet. Za zmínku stojí především farní kostel Panny Marie Sněžské (město Cres), která střeží vzácnou sbírku obrazů, kostel sv. Izidora (město Cres), který patří mezi nejstarší kostely na ostrově, Františkánský klášter, uvnitř kterého je uložena nejstarší chorvatská kniha, tzv. hlaholský misál, nebo kostel sv. Martina, jehož jméno nese i přilehlá obec. Kostely neodmyslitelně patří ke kulturnímu dědictví Chorvatska a ostrov Cres je toho důkazem.

Městečko Cres na stejnojmenném ostrověMěstečko Cres na stejnojmenném ostrově

Nyní se však naposledy pozastavme u Římanů. Ti dali ostrovu dochované městské hradby a římský most, který spojoval ostrov s pevninou. Ostrov byl mimo jiné nalezištěm hned několika archeologických předmětů. Ty jsou turistům připomínány v městečku Cres, především ve stejnojmenném muzeu.

Divoké přírodní kouzlo Cresu

Přírodní stránka ostrova je vskutku velkolepá. Na území lesnatého ostrova se nachází Vranské jezero, které je domovem mnoha sladkovodním pramenům a jedním z přírodních úkazů, které je právem chráněno. V blízkosti jezera je možné dohledat ornitologické rezervace, které ukrývají vzácné druhy ptactva, především supa bělohlavého, kterého můžete spatřit v ekocentru Beli na východním pobřeží.

Severní část ostrova známá jako Tramuntana představuje poklad chorvatského lesnictví. V lesích tohoto pohoří rostou staré duby, kaštany a habry, které zde stojí stovky let. V hlubokých lesích se nacházejí opuštěné jeskyně a sluje, které stojí za prozkoumání.

Ostrov stvořený pro aktivní dovolenou

Na ostrově Cres jsou desítky kilometrů nádherných pěších tras a cyklostezek. Cres je také velice oblíbenou destinací pro potápěče, na ostrově najdete několik potápěčských centrech, kde vám půjčí vybavení a můžete projít i kurzem potápění.

PLÁŽE A KOUPÁNÍ

Pláže na Cresu

Pláže a čistota moře jsou nejcennější bohatství ostrova Cres. O čistotě zdejšího moře svědčí i velký a stále rostoucí výskyt delfínů.

Ostrov Cres je známý pro své odlehlé pláže a zátoky. Mezi nejtypičtější a nejhezčí příklady patří pláž Mali bok (7 km od města Cres) a pláž Valun. Pláž Sveti Ivan u osady Lubenice byla německým časopisem Bild vybrána mezi 40 nejlepších pláží na světě (skončila na 15. místě). Jedná se o relativně izolovanou pláž a je tak vhodná pro klidnou dovolenou.

Pláž Sveti Ivan (Lubenice) - 15. nejkrásnější pláž na světě podle časopisu BildPláž Sveti Ivan (Lubenice) - 15. nejkrásnější pláž na světě podle časopisu Bild

Nudistické pláže najdeme v kempu Kovačine a Punta Križa. V kempu Kovačine se nachází také pláž pro handicapované s veškerým zázemím a speciálním přístupem do moře.