poznejte

Korčula

Korčula – historická perla, která nikdy nespí

Jedna z nejcennějších městských památkových rezervací na chorvatském pobřeží, která se může pochlubit výbornými podmínkami pro sport, hezkými plážemi na okolních ostrůvcích i bohatým kulturním programem. To je město Korčula, které leží na severovýchodním pobřeží stejnojmenného ostrova, naproti poloostrovu Pelješac.

Pohled na město KorčulaPohled na město Korčula

Korčula je považována za nejlépe plánované středověké město celého Chorvatska. Procházka místními uličkami vás jednoduše nadchne. Přestože svůj středověký ráz si město zachovalo, je dnes zároveň plné restaurací a malých galerií. Korčula zkrátka nikdy nespí.

Bouřlivá historie Korčuly

Pověsti praví, že město založil trójský hrdina Antenor, archeologické vykopávky však svědčí o něčem jiném – ukazují totiž na to, že oblast byla osídlena již mnohem dříve. Nalezly se zde neolitické pohřební mohyly a zbytky řecké kolonie.

Hledáte ubytování v Korčule? Podívejte se na naší širokou nabídku rodinných i luxusních apartmánů, rekreačních domů a ubytování v soukromí.

Dlouhá léta byl ostrov součástí římské provincie, a to až do stěhování národů. Slované sem pronikli v 7. století. Sice už v 9. století začali přijímat křesťanství, k ostrovanům ale toto náboženství dorazilo až později. Právě proto byli v raném středověku řazeni mezi příslušníky Paganského principátu.

V letech 927 až 960 Korčula patřila princi Časlavu Klonimirovićovi, následně Byzanci, Benátské republice a poté původní vládě pod názvem Velkoprincipát Zahumlje. Ve 12. století ji ale dobyl benátský šlechtic Pepon Zorzi a připojil ji zpět k Benátské republice. V oblasti vnitřních záležitostí už však byl ostrov samostatný.

Zrušení otroctví i Marco Polo

Město se proslavilo nařízením z roku 1214, jehož prostřednictvím jako vůbec první na celém světě zakázalo otroctví a postavilo ho mimo zákon. V roce 1254 se zde podle místních narodil známý mořeplavec Marco Polo. Spolehlivé důkazy, které by toto tvrzení potvrdily, však neexistují.

I v dalších staletích se vládci střídali jak na běžícím pásu. Vše se ustálilo až ve chvíli, kdy ostrov získala Rakouská říše, v roce 1867 rakousko-uherské Předlitavsko. Součástí habsburské říše byla Korčula až do 1. světové války. Přestože se poté měla stát italským územím, stala se součástí Království Slovinců, Chorvatů a Srbů, z něhož vzniklo Jugoslávské království.

Během 2. světové války patřila Korčula fašistické Itálii, v roce 1943 ji chvíli drželi jugoslávští partyzáni, později i Němci. Osvobozena byla v roce 1944. O rok později Korčula připadla Lidové republice Chorvatsko v rámci Socialistické federální republiky Jugoslávie. Po rozpadu Jugoslávie se stala součástí nezávislé Chorvatské republiky.

Připomínky bojů i morové epidemie

Pohnutou historii Korčuly připomínají hradby ze 14. až 16. století, které staré město obklopují ze všech stran. Přesto je ale obejdete během patnácti až dvaceti minut. Opevnění dominují čtyři nárožní věže Barbarovo, Balbi, Tiepollo a Capello a dvě brány – Mořská brána (Morska vrata) v přístavu a Pevninská brána (Kopčena vrata), jež je vestavěná do věže Revelin. V ní můžete navštívit Muzeum hry moreška – válečné hry, která se ve středověku pořádala v celém Středomoří.

U věže stojí i nádherná renesanční radnice, kostel sv. Michala (Sveti Mihovil) ze 17. století a místodržitelský palác (Kneževa palača).

Při procházce starým centrem vás jistě zaujme původní půdorys, kterému se říká rybí kost. Výstavba je díky němu výborně přizpůsobena povětrnostním podmínkám. Hlavní ulice tvoří větrolam a domy jsou postaveny tak, aby v nich ráno a večer bylo co nejvíce světla, ale v poledne do oken nepálilo slunce.

Zvláštností starého města jsou domy se zazděnými okny a vchody. Těmto domům se říká kučišta a jsou připomínkou morové epidemie, která se městem přehnala v první polovině 16. století. V těchto domech žili lidé, kteří byli (mnohdy neprávem) považováni za šiřitele této nemoci.

CO DĚLAT A VIDĚT?

Památky v Korčule najdete na každém kroku

V centru starého města stojí katedrála sv. Marka (Sveti Marko) ze 16. až 17. století, kterou postavili domácí mistři. Její portál je dílem mistra Bonina z Milána. Je zde k vidění cenný interiér, především originální oltářní malba zachycující patrony Korčuly Marka, Jerolima a Bartula, jejíž autorem je Tintoretto, jeden z nejvýznamnějších malířů pozdní italské renesance. V křtitelnici se nachází bronzová socha Krista.

Vedle katedrály stojí Opatský palác (Opatska palača) se svou významnou klenotnicí, sochami, rukopisy, obrazy i liturgickými předměty.

Opevnění města KorčulaOpevnění města Korčula

V paláci Gabrielistů můžete navštívit městské muzeum, kde jsou vystaveny námořní, etnografické i klasické umělecké sbírky. Za zmínku stojí také kostel sv. Petra (Sveti Petar). Pochází ze 14. století a je tak nejstarším korčulským kostelem.

Pokud budete mít štěstí a navštívíte Korčulu během některého z významných svátků, budete se moci podívat do kostela Všech svatých (Svih Svetih) nedaleko věže Capello. Jindy je totiž zavřený. Každý den však můžete navštívit alespoň jeho součást, kterou je vysoce cenná sbírka italsko-krétských ikon a obrazů.

Slavnosti, procesí i válečné hry

Korčulané jsou na svou historii a především své tradice patřičně hrdí, proto řadu z nich dodržují dodnes, což je velmi vítané zpestření pro turisty. Největším zážitkem jsou především pašijové hry a procesí v týdnu před Velikonocemi. Během sezony – 15. srpna - se pak koná i procesí na hlavní mariánský svátek Velika Gospa. Velká lidová slavnost se pořádá i 29. června na svátek sv. Petra a Pavla, kdy se pálí ohně.

Populární je také rekonstrukce námořní bitvy mezi Benátčany a Janovany zvaná Bitva Marco Pola. Traduje se totiž, že Marco Polo se v roce 1298 této bitvy u Korčuly zúčastnil jako kapitán lodi. Janované ho zajali a on ve vězení napsal cestopis o své výpravě do Číny.

Po celé léto Korčula pořádá různé festivaly, koncerty i představení. Zajímavým zážitkem jsou především lidové slavnosti, staré rytířské i taneční hry a představení morešky, které se konají přímo na letní scéně starého města.

Příjemnou atmosféru můžete nasávat i v místních restauracích a kavárnách. Večer se přesuňte do některého z nočních klubů či na diskotéky na terasách jednotlivých hotelů. Nejoblíbenějším místem je Massimo Cocktail Bar, za návštěvu ale stojí i Dno Dna Cafe Bar či Boogie Jungle Bar.

Sportovní nabídka pro každého

Město Korčula nabízí výborné podmínky i pro sportovce. Zaměřuje se především na vodní sporty, jako je potápění, windsurfing, jachting a podmořský rybolov. Konají se zde různé závody plachetnic a regat i další soutěže. Věnovat se můžete ale i tenisu, minigolfu, stolnímu tenisu a dalším sportům.

PLÁŽE A KOUPÁNÍ

Ke koupání lákají okolní ostrůvky i zátoky

Přímo v centru Korčuly se nachází městské koupaliště, které tvoří umělá pláž s oblázky. Řada místních hotelů má vlastní umělé pláže, které jsou vybaveny skalními a betonovými plošinami na slunění.

Jedna z pláží nedaleko KorčulyJedna z pláží nedaleko Korčuly

Výbornou alternativou jsou i krásné pláže na okolních ostrůvkách – především se jedná o ostrůvky Vrnik a Badija. Oblíbená je také pláž v nedaleké rybářské vesničce Lumbarda. A pokud si chcete dopřát romantiku, vydejte se do některé ze zátok na západ od Korčuly.

Naturisté si přijdou na své na ostrůvku Stupa.