poznejte

Střední Dalmácie

Střední Dalmácie – ne nadarmo je označovaná jako nejkrásnější přímořská oblast na světě

Nejkrásnější oblast východního Jadranu. Tak mnozí označují střední Dalmácii a přilehlé ostrovy. Někteří návštěvníci zacházejí ještě dál a tvrdí, že se jedná o nejkrásnější přímořskou oblast na celém světě. Pojí se v ní totiž harmonie přírody i lidských výtvorů. Přestože do této oblasti – především pak na Makarskou riviéru a do okolí letoviska Omiš - každoročně míří spousta turistů, letoviska i pláže jejich nápor bez problémů zvládají.

Oblast střední Dalmácie se rozpíná mezi letoviskem Rogoznica na severozápadě a přístavem Ploče na jihovýchodě (přestože toto město administrativně spadá do jižní Dalmácie). Součástí jsou i nádherné ostrovy. Pokud se vydáte na dovolenou do střední Dalmácie, věřte, že nebudete vědět, kam vyrazit dřív.

Nejvýznamnější města a obce střední Dalmácie:

Nejvýznamnější ostrovy střední Dalmácie:

O Dalmácii byl velký zájem. Vládci se zde neustále střídali

Dalmácii jako první už ve starověku osídlily ilyrské kmeny, mezi kterými byli i Dalmati. Právě podle nich oblast získala své jméno, ilyrské slovo dalme znamenalo ovce. V polovině 3. století př. n. l. na území Dalmácie začali pronikat Římané. Na přelomu letopočtu si Dalmácii skutečně podrobili a vznikla provincie Ilýrie, která ovšem byla mnohem rozsáhlejší než současná Dalmácie, spadala pod ní i Bosna a Hercegovina, Černá Hora a část Srbska i Albánie. Následně oblast připadla západořímské říši, v letech 535 až 537 Byzanci.

Slovanské kmeny Chorvatů začaly na území střední Dalmácie pronikat v 6. a 7. století, v období 874 až 900 se z celé Dalmácie stalo nezávislé knížectví, které se však v roce 986 personální unií spojilo s Chorvatským královstvím, v roce 1102 i s Uhrami. V roce 1699 Karlovický mír přiřkl celé dalmatské vnitrozemí Benátské republice, její součástí bylo až do zániku říše v roce 1797.

Vše změnil až mír z Campo Formio, díky kterému Dalmácii získali Habsburkové. Po porážce v bitvě u Slavkova ji sice museli přenechat Napoleonovi, jenž ji připojil k Italskému království a později k Francii, po Vídeňském kongresu se ale vrátila zpět do područí Rakouska. Tehdy vznikla autonomní korunní země Království Dalmácie. Součástí Rakouska, posléze Rakousko-Uherska zůstala Dalmácie až do roku 1918.

Po 1. světové válce se Dalmácie připojila do Království SHS. Právě v tomto období začala ve střední Dalmácii vznikat první přímořská rekreační pobytová místa, z nichž některá po přestavbě slouží i dnes jako vyhlášená letoviska. Zajímavé je, že za pionýry cestovního ruchu v této oblasti jsou považováni čeští turisté.

Během 2. světové války si část dalmatského pobřeží přisvojila Itálie, vnitrozemí pak ustašovci. Po válce došlo k obnovení Jugoslávie, do níž se Dalmácie také začlenila v rámci Chorvatska. Součástí Jugoslávie byla až do jejího zániku.

V roce 1991 Chorvatsko vyhlásilo samostatnost, což ale místní Srbové nedokázali přenést přes srdce. O Dalmácii se rozpoutaly tvrdé boje. Srbové velkou část jejího území obsadili a včlenili ji do Republiky Srbská Krajina, která jasně vyjádřila svou nezávislost na Chorvatsku. O osudu Dalmácie se rozhodlo až v létě roku 1995, kdy se uskutečnily dvě vojenské operace známé jako Blesk a Bouře. Došlo k vyhnání desetitisíců Srbů a Dalmácie se navrátila Chorvatsku.

 

CO DĚLAT A VIDĚT?

Hned tři památky zapsané na seznamu UNESCO

I co se týče památek, je střední Dalmácie výjimečná. Na světě jen těžko naleznete jinou oblast, kde se ve vzdálenosti pouhých 30 kilometrů od sebe nacházejí hned dvě významné památky, které jsou zapsané na listině světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o Diokleciánův palác ve Splitu a historické jádro města Trogir.

Historické centrum TrogiruHistorické centrum Trogiru

Pod ochranou organizace UNESCO je také nejlépe dochovaná podoba antické krajiny Starigradské pole, které se nachází nedaleko města Stari Grad. Jde o parcelaci zemědělské půdy vytvořenou před 2500 lety. Jednotlivé pozemky byly stejně velké a oddělovaly je suché zídky a cesty. Získávali je přistěhovalci.

Ve Hvaru pak naleznete jedno z nejstarších divadel v celé Evropě, za vidění rozhodně stojí i Klis, největší hrad v této oblasti. Nedaleko se nachází také krápníková jeskyně Vranjača, která vás svou přirozenou výzdobou jistě ohromí.

Ve městě Omiš nezapomeňte navštívit katedrálu sv. Michala, která pochází ze 13. století. Za vidění ale rozhodně stojí také dokonalé městské opevnění, díky kterému Omiš odolal i tureckému dobývání.  Místní pevnost Mirabela vám nabídne nádherný výhled na střed města i zříceninu impozantního hradu Starigrad.  

Na ostrově Brač naleznete řadu ilyrských staveb. Jedná se především o městské hrady, opevněná sídliště – gradiny a nízké kruhové chýše z lomového kamene – bunje. Nachází se zde i jedenáct zachovalých kostelíků z 9. a 12. století a renesanční kostely a kláštery.

Hlavní slovo má příroda

Střední Dalmácie je vynikajícím místem pro dlouhé procházky. Věřte, že i celodenní pěší výlet bude stát za to. Okouzlí vás členité pobřeží se svými nádhernými zátokami, romantické siluety nedalekých ostrovů, krásné zálivy a přírodní reliéf přecházející z moře přímo do horské hradby.

To vše doplňuje bohatá přímořská vegetace, která je všudypřítomná a téměř vždy zelená. Není však jen dílem místní přírody, spoustu zeleně totiž naleznete i v rekreačních zařízeních, jednotlivá města a vesničky věnují udržování veřejné zeleně spoustu úsilí i peněz. To vše doplňují bohaté rostliny u soukromých domků.

Bavit vás ale jistě bude i ráz přímořských či podhorských vesniček chytře kombinovaný s nápaditou moderní hotelovou výstavbou. Setkáte se s přátelským přístupem místních obyvatel a budete moci nahlédnout do jejich tradičního způsobu života. Všudypřítomný kontakt s místními obyvateli a poznávání jejich svérázných zvyků je jedním z důvodů, proč je oblast střední Dalmácie mezi turisty tak oblíbená.

Mořské a suchozemské sporty, ale i adrenalin

Pokud vám výlety po místních krásách nebudou stačit, střední Dalmácie nabízí spoustu dalších aktivit. V oblasti jsou vynikající podmínky pro vodní sporty – ať už vás víc láká windsurfing, potápění či podmořský rybolov. Samozřejmě se můžete věnovat i klasickým sportům – připraveny jsou tenisové kurty, hřiště na volejbal, košíkovou a spoustu dalšího. Jestliže vás baví adrenalinové sporty, můžete sjet místní řeky na raftech nebo slézt okolní skalní stěny.

V letoviscích se během sezony pravidelně konají i nejrůznější kulturní akce, navštívit můžete například Hvarské dny divadla, ale i řadu diskoték, barů a klubů.

Gastronomie na vysoké úrovni

A jestliže vám během toho všeho vyhládne, věřte, že svůj žaludek můžete v této oblasti velmi snadno potěšit. Ochutnejte především soparnik a dalmatský brudet. Samozřejmostí dalmatské kuchyně jsou nejrůznější druhy čerstvých ryb a mušlí, cetinský kraj je populární díky arambaši, říčním rakům a různým specialitám z žab. Pokud budete mít chuť na sladkou tečku na závěr, vyhlášené jsou dalmatské fritule, rafioly, višský hib, kroštule, kastelánský dort a dort Makarana či hvarské paprenjaky. Vše to můžete zapít vynikajícím místním vínem z odrůd plavac a vugavu.

Jestliže chcete zažít jedinečnou gastronomii ve výjimečné atmosféře, vydejte se do kaňonu v pohoří Mosor. Nachází se nedaleko Omiše a je snadno přístupný po silnici i po vodě. Přímo v kaňonu stojí báječné stylové restaurace zbudované ze starých mlýnů.

PLÁŽE A KOUPÁNÍ

Krásné pláže s hrubým pískem

Dalmatské pláže jsou proslulé po celém světě. Vyhlášená Makarská riviéra nabízí neuvěřitelných 60 kilometrů krásných pláží s hrubým pískem a drobnějšími oblázky. Ve většině případů tedy ani nemusíte nosit obuv do vody – kromě některých zátok a míst, kde se v moři nacházejí roztroušená skaliska. Pláže se mnohdy táhnou dlouhé kilometry. Omývá je dokonale čisté moře, které má díky světlému podloží nádhernou azurově modrou barvu.

Koupání v Dalmácii nemá chybuKoupání v Dalmácii nemá chybu